Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri

 1. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia tehnica, Compartimentul mediu
 2. (identif. 1)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Barem de corectare probă suplimentară IT

  Rezultat proba suplimentară IT

  Proces verbal de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scrisa

  Barem corectare proba scrisa


  • Inspector Superior 3. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea func?iei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil, Compartimentul salarizare
 4. (identif. 38)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare