Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Despre oraş

Alte informaţii

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare, art. 761 alin. 1, lit. f ), Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

          - Registrul datoriei publice locale

Având în vedere H.G. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, art. 6, alin. 2

  • - hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  • - gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
  • - valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
  • - durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
  • - dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  • - plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.