Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri

  Ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj, nr. 36/14.09.2022, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/27.06.2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj se anulează toate concursurile de recrutare demarate conform anunțurilor publicate pe site-ul autorității publice locale. (vezi anunț)
 1. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil, Compartimentul evidenta patrimoniului
 2. (identif. 6)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Barem de corectare probă suplimentară IT

  Rezultat proba suplimentară IT

  Proces verbal de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scrisa

  Barem corectare proba scrisa


  • Inspector Debutant 3. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia management economic, Serviciul financiar-contabil, Compartimentul salarizare
 4. (identif. 7)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Barem de corectare probă suplimentară IT

  Rezultat proba suplimentară IT

  Proces verbal de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scrisa


  • Inspector Asistent 5. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia management economic, Biroul buget, executie bugetara
 6. (identif. 8)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Rezultat proba suplimentară IT
 7. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia taxe si impozite, Compartiment registratura, casierie si baze de date
 8. (identif. 9)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime


  • Inspector Debutant

  • Inspector Asistent 9. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia taxe si impozite, Biroul executare silita
 10. (identif. 10)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare


  • Inspector Asistent

  • Inspector Superior 11. Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia comunicare, cultura si evenimente, Biroul comunicare si marketing public, Compartimentul relatii cu institutii de invatamant, culte, cultura, sanatate si sport
 12. (identif. 11)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare
 13. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia taxe si impozite, Biroul constatare si impunere, Compartimentul persoane fizice
 14. (identif. 12)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime
 15. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia taxe si impozite, Biroul constatare si impunere, Compartimentul persoane juridice
 16. (identif. 13)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime


  • Inspector Debutant 17. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Compartimentul agricol-fond funciar si mediu
 18. (identif. 14)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime