Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Despre oraş

Alte informaţii

Informaţii publice

Lista cuprinzând documentele de interes public:

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Lugoj;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Municipiului Lugoj;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea institţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
  • Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Lugoj respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;
  • Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.