Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Despre oraş

Alte informaţii

Informaţii publice

 

Rus Angelica Sînziana - Şef Birou Relaţii cu Publicul, Direcţia Administraţie Publică Locală

      - persoană responsabilă cu asigurarea accesului la informaţii de interes public