Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț alegeri delegat sătesc Măguri

Clic pe imagine pentru a mări
  În conformitate cu prevederile art. 142 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Lugoj convoacă adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc al localității Măguri.

  Data organizării adunării sătești se stabilește după
Satul Măguri, 26.04.2022, ora 12.00, la Căminul Cultural Măguri.


  Delegatul sătesc este ales pe durata mandatului consiliului local și este asimilat aleșilor locali. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depune candidaturi cetățenii români cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani și au domiciliul pe raza localității în care urmează să fie aleși.
   Candidaturile pentru funcția de delegat sătesc se depun la sediul Primăriei municipiului Lugoj, Compartimentul relații cu publicul, camera 7, parter, până la data de 21.04.2022.

  Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
    - cerere;
    - copie carte de identitate;
    - cazier judiciar.

  La adunarea sătească pot participa toți cetățenii cu drept de vot care au domiciliul în satul Măguri. Rezultatul alegerilor se va consemna într-un proces-verbal care va fi înaintat secretarului general al unității administrativ-teritoriale în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale referitoare la exercitarea mandatului.


14.04.2022

Ultimele zece Știri: