Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Acte necesare în vederea obținerii tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice

Clic pe imagine pentru a mări
  Direcția de Asistență Socială Lugoj, primeşte cereri în vederea acordării de tichete sociale pentru persoane vârstnice, acordate conform H.C.L. 176/2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținătoare Tapia și Măguri.
  Tichetele sociale se acordă persoanelor vârstnice care au domiciliul pe raza municipiului Lugoj și care au realizat în luna anterioară depunerii cererii un venit de până la 1000 lei iar venitul pe membru de familie este de maxim 1000 lei.
  Valoarea tichetelor sociale este de 130 lei;  Acte necesare în vederea obținerii tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice:
   - Cererea și declarația persoanei vârstnice/reprezentantului legal, conform anexei din prezenta metodologie;
   - Actele de identitate ale persoanei vârstnice și ale familiei acesteia și/sau ale persoanelor cu care locuiește;
   - Acte doveditoare privind veniturile realizate de persoana vârstnică și familia acesteia (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie, alte categorii de venituri realizate) ;
   - Acte care dovedesc situația locativă a persoanei vârstnice și a familiei acesteia;
   - Alte acte doveditoare după caz;

  Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea tichetelor sociale trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Lugoj, din Piața Victoriei nr. 4.

13.05.2022

Ultimele zece Știri: