Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

17.09.2021
În cadrul campaniei „Noi revitalizăm orașul” Primăria Municipiului Lugoj, împreună cu UrbanizeHub România, lansează CONCURSUL NAȚIONAL DE IDEI „PROXIMITY”.Proiect susținut ... [detalii]
15.09.2021
Actualizare: Îm atenţia lugojenilor interesaţi să participe astăzi la dezbaterea publică de la ora 17:00: întâlnirea va avea loc la Casa Bredicenilor, pe strada Victor Vlad Delamar... [detalii]
15.09.2021
Lugojul celebrează Săptămâna Europeană a Mobilității, prin activități care promovează sănătatea mintală și fizică a cetățenilor. Aceste activități se vor ... [detalii]
09.09.2021
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Biroul finanțări și implementare proiecte, dup... [detalii]
08.09.2021
  Informăm deținătorii de terenuri agricole că, în perioada 06.09.2021-06.04.2022, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Lugoj, se desfășoară lucrări de înregistrare s... [detalii]
30.08.2021
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Ser... [detalii]
25.08.2021
                                     &... [detalii]
20.08.2021
  Ca urmare a analizelor efectuate la nivelul societății cât și de către DSP Timiș, a rezultat faptul că apa livrată de către Uzina de apă nr. 3 înregistrează depă... [detalii]
20.08.2021

   Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată ne... [detalii]
12.08.2021

  Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Plopilor, nr.22, organizează la sediul SSML concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a pos... [detalii]
11.08.2021
  Primarul Municipiului Lugoj, intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Lugoj” domnului STREIAN NICOLAE – ... [detalii]
11.08.2021
  Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: 4527381 , telefon 0256352240, fax 0256350393, E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizeaz... [detalii]
09.08.2021
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – două (2) posturi, din cadrul aparatului de speci... [detalii]