Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Eliberare acte de identitate

ACTE NECESARE

 1. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 2. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

 3. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii unor autorități administrativ-teritoriale sau la aprobarea reorganizării ori trecerii în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale precum și în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele

 4. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 5. Eliberarea cărţii de identitate provizorii (când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate)

 6. Documentele necesare pentru dovada adresei de domiciliu

 7. Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

 8. Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

 9. Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

 10. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

 11. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

 12. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

 13. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani


  ATENŢIE!
  Conform prevederilor Codului civil, oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.
  Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care arfi afectată folosinţa acesteia.
  Găzduitorul are obligaţia de a informa funcţionarul de evidenţă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei.
  În situaţia în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, este necesar consimţământul scris al ambilor soţi.


FORMULARE

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 2. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

 3. Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

 4. Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

 5. Eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România


CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

  • CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
  • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.

  DATE NECESARE PLĂȚII TAXELOR PENTRU ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE ȘI CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE:

MUNICIPIUL LUGOJ; CUI: 4527381; CONT: RO74TREZ62321340250XXXXX


INFORMAȚII UTILE:

  • Cererea pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate provizorii sau pentru aplicarea vizei de reședință se completează la ghișeu și se semnează în fața funcționarului; copiile documentelor care se atașează cererii se realizează de către funcționar;

  • Termenul de eliberare al cărții de identitate, stabilit la nivelul SPCLEP Lugoj, este de 10 zile lucrătoare.

  • Termenul legal de eliberare a cărții de identitate este de 30 de zile; poate fi prelungit până la 45 de zile, cu aprobarea șefului SPCLEP;