Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Despre oraş

Alte informaţii

Informaţii publice

Contestarea deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - sunt prevazute la art. 21 - 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informţtiile de interes public, şi anume:
  • reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice;
  • plângerea la seţtia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se afăa sediul autoritaţii ori al instituţiei publice.