Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Comisii de specialitate

I. Activități economico - financiare, agricultură, comerț, turism, activități social -  culturale, tineret și sport

1. Agache Mihai – PREȘEDINTE

5. Bădina Nicu

2. Jivulescu Sorin Ciprian- SECRETAR

6. Crăciunescu Iosif

3. Cornean Cristian -Dorinel

7. Vari Lajos - Ernestin

4. Dumitra Daniel - Adelin

 


II. Amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului

1. Serendan Adrian – Doru - PREȘEDINTE

4. Mîrșevină Nicoleta

5. Galescu Cristian - Pavel

2. Câmpean Ioan - SECRETAR

6. David Paul - Sebastian

3. Szucs Diana -Maria

7. Costea Gheorghe - Marian

III. Juridică, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte

1. Cut- Lupulescu Flavia- Lorena - PREȘEDINTE

2. Blidariu Bogdan  - Ștefan

3. Țepeș - Paleu Daniela