Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri

ANUNŢURI

Nr/Data

Descriere

28.08.2023

Direcția Urbanism Patrimoniu, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului anunţă consultarea asupra propunerilor preliminare la intenţia de elaborare a următorului Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.):


Consultare asupra propunerilor pentru plan urbanistic zonal p.u.z." zona rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii" LUGOJ, str. STRUGURILOR, CF 408415


28.08.2023

Direcția Urbanism Patrimoniu, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului anunţă consultarea asupra propunerilor preliminare la intenţia de elaborare a următorului Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.):


Consultare asupra propunerilor pentru plan urbanistic zonal p.u.z." zona rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii" LUGOJ, str. STRUGURILOR, CF 408415


03.01.2023

DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2023 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005

  Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 01.02.2023, dosarul cu documentele prevăzute în art. 13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.

  În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017 , enumerate mai sus.