Relații cu publicul

Căutare în știri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informații publice

Achiziții Publice

Compartiment Investiții

Evidența persoanelor

Compartiment Mediu

Protecție civilă

Poliția locală

Despre oraș

Alte informații

Despre Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Lugoj

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR MUNICIPIULUI LUGOJ

INFORMAȚII PUBLICE

S-a înființat prin reorganizarea Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Lugoj, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 123 din 5 august 2010, ca serviciu public comunitar local fără prsonalitate juridică și are în componență Compartimentul Evidența Persoanelor și Compartimentul Stare Civilă.

Sediul Serviciului este în municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4.

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuții principale:

a) întocmește, ține evidența și elibereaza certificatele de stare civilă;

b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c)întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d)întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

e) actualizează Registrul județean de evidență a persoanelor cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a Serviciului public comunitar;

f) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare SNIEP date necesare pentru actualizarea Registrului național de evidență a persoanelor;

g) utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;

h) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

i) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

j) primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegator, pașapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înaintează Serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidență pașapoartelor, respectiv Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

k) primește de la structurile competente cărțile de identitate, cărțile de alegator, pașapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitanților;

l) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

m) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Conducerea Serviciului este asigurată de un șef serviciu. Funcționarul responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public este domnul Petriți Ioan Dorinel - referent superior în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor.

AUDIENȚE: - șef Serviciu Monica Otilia David - luni - 15,00 -16,00 - coordonator Compartiment Evidența Persoanelor cms.șef Mirela Damian- joi - 10,00 - 11,00

BAZA LEGALĂ: - Certificat SR EN ISO 9001:2008 - Declarația de politică referitoare la calitate a șefului SPCLEPM Lugoj

CONDUCERE:

- Șef Serviciu: Monica Otilia DavidPROGRAM CU PUBLICUL:


Compartiment Evidența Persoanelor