BIBLIOTECA MUNICIPALĂ LUGOJ

Biblioteca Municipală Lugoj a fost înfiinţată în anul 1951. Din anul 1968, Biblioteca Municipală Lugoj funcţionează la actuala adresă, pe str. Ion Creangă nr.1, pe o stradă predestinată parcă unei instituţii de cultură legată de carte. Vechii dar şi actualii lugojeni o mai numesc încă "Poşta veche", înainte de anul 1968 Poşta din oraşul Lugoj fiind găzduită în această clădire.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:

Biblioteca Municipală Lugoj este organizată conform normelor biblioteconomice şi este structurată pe mai multe secţii astfel:

1.SECŢIA DE ÎMPRUMUT CĂRŢI PENTRU ADULŢI

- situată la parterul clădirii unde cititorii şi utilizatorii bibliotecii pot împrumuta cărţi, pot obţine informaţii despre diverse teme şi subiecte de interes general şi particular având la dispoziţie un fond de carte de peste 25.000 de volume.

2. SECŢIA PENTRU COPII ŞI TINERET

- pune la dispoziţia tinerilor cititori şi vizitatori ai bibliotecii, cărţi destinate lecturii şcolare, enciclopedii, albume, cărţi pentru preşcolari. O parte din aceste cărţi pot fi studiate la sala de lectură a secţiei pentru copii şi tineret sau pot fi împrumutate la domiciliu.

3.BIBLIOTECA FRANCEZĂ

- cunoscută sub numele CASA ROMÂNO-FRANCEZĂ, ocupă 3 încăperi la parterul clădirii şi cuprinde un fond de carte şi de publicaţii în limba franceză. Cărţile au fost primite în decursul anilor din Franţa, oraşul Orleans, care este înfrăţit cu Lugojul. Tot în acest spaţiu al BIBLIOTECII MUNICIPALE LUGOJ, funcţionează şi ASOCIAŢIA FRANCOFILĂ LUGOJ, care promovează o relaţie de colaborare culturală şi educativă cu oraşul Orleans.

4.SALA DE LECTURĂ

- oferă pentru studiu şi documentare celor interesaţi diferite albume de artă, enciclopedii, dicţionare, publicaţii periodice şi o colecţie legislativă.

5.FONDUL DE CARTE BANAT

- cuprinde cărţi ce aparţin scriitorilor lugojeni şi bănăţeni,cărţi cu autograf, oferite de autori Bibliotecii Municipale Lugoj. Fondul de carte Banat înseamnă pentru lugojeni atât memorie cât şi cunoaştere locală constituindu-se ca o importantă sursă de cunoaştere pentru cercetători dar în acelaşi timp şi sursă pentru educarea tinerilor în spiritul respectului pentru prezentul şi trecutul comunităţii.

Pornind de la un citat al marelui istoric român Nicolae Iorga, "Comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini, ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs".

Bibliotecii îi revine o mare responsabilitate în sensul conservării, valorificării şi dezvoltării permanente a acestui fond de carte.

6.MANIFESTĂRI CULTURALE ORGANIZATE ANUAL DE BIBLIOTECA MUNICIPALĂ

Festivalul "Lucian Blaga" se organizează la Biblioteca Municipală Lugoj începând din anul 1994, în luna mai. În anul 2003, la ediţia a IX-a a festivalului, invitată de onoare în Lugojul natal a fost Dorli Blaga, fiica poetului, care a vorbit despre familia Bredicenilor (mama sa, Cornelia Brediceanu), despre perioada copilăriei sale la Lugoj (pe vremea când tatăl său, poetul Lucian Blaga, locuia în "Casa de la vie") şi despre poet în perioada adolescenţei sale la Bucureşti; în anul 2004, a apărut, la Bucureşti, cartea "Lucian Blaga - tatăl meu", semnată de Dorli Blaga. În anul 2004 a avut loc cea de-a X-a ediţie a Festivalului "Lucian Blaga", ocazie cu care s-a derulat şi primul concurs de poezie la Biblioteca Municipală Lugoj; inedită a fost şi publicarea poeziilor premiate în prima plachetă de poezii a Festivalului "Lucian Blaga", numită simbolic "Corolă de minuni", fiecare premiat primind ca premiu, pe lângă diplome şi cărţi, şi exemplare din această plachetă de poezie.

În luna iunie 2005, an aniversar "Lucian Blaga" - 110 ani de la naştere - 1895 - 2005, la Biblioteca Municipală Lugoj a avut loc ediţia a XI-a a Festivalului "Lucian Blaga"; poeziile premiate au fost publicate în a doua plachetă de poezii al Festivalului “Lucian Blaga”, cu titlul simbolic: "Mirabila sămânţă".

În luna iunie 2006, an comemorativ "Lucian Blaga" - 45 de ani de la moarte - 1961 - 2006, la Biblioteca Municipală Lugoj a avut loc ediţia a XII-a a Festivalului "Lucian Blaga"; poeziile premiate au fost publicate în a treia plachetă de poezii al Festivalului "Lucian Blaga", cu titlul simbolic: "Nebănuitele trepte".

În anul 2007, la Concursul de creaţie poetică "Lucian Blaga" din Lugoj, organizat de Biblioteca Municipală Lugoj, au participat peste 40 de tineri creatori, concursul devenind din acest an unul internaţional, prin participarea unor tineri din Republica Moldova, oraşul Nisporeni, care au şi câştigat premii la acest concurs.

La ediţia a XIII-a a Festivalului "Lucian Blaga" din Lugoj, care a avut loc în luna iunie 2007, poeziile premiate au fost publicate în a patra plachetă de poezii al Festivalului "Lucian Blaga", cu titlul simbolic: "Paşii profetului".

Şi în anul 2008, la ediţia a XIV-a a Festivalului "Lucian Blaga" din Lugoj, care a avut loc în luna iunie, au participat tineri creatori din Republica Moldova şi Serbia; poeziile premiate au fost publicate în a cincea plachetă de poezii al Festivalului "Lucian Blaga", cu titlul simbolic: "Poemele luminii".

În anul 2009 la ediţia a XV-a a Festivalului Lucian Blaga au participat tineri creatori din România şi Serbia, poeziile premiate au fost publicate în a VI-a plachetă de poezii având titlul "Inscripţie", după o binecunoscută poezie a lui Lucian Blaga, poezie ce apare pe coperta a IV-a a acestei plachete.

Începând cu anul 2003, Biblioteca Municipală Lugoj acordă premii care au devenit tradiţionale deja: "Cititorul anului", atât la Secţia pentru Adulţi, cât şi la Secţia pentru Copii şi Tineret, "Premiul de Excelenţă".

"Cititorul anului" este un premiu simbolic, care se acordă unor cititori care au citit nu neapărat cele mai multe cărţi într-un an calendaristic, ci pentru mesajul pe care l-au transmis unor prieteni, colegi sau familiei despre carte şi cărţi despre Biblioteca Municipală Lugoj ca instituţie.

"Premiul de Excelenţă" se acordă anual unei persoane publice care a sprijinit constant Biblioteca Municipală Lugoj prin participarea şi implicarea activă în majoritatea acţiunilor culturale realizate pe parcursul unui an.

Lansările de carte au fost evenimentele culturale cele mai mediatizate şi cărora le-am acordat poate cea mai mare atenţie – cartea reprezentând şi principalul nostru instrument de lucru. Au fost prezenţi la Lugoj, în organizarea Bibliotecii Municipale Lugoj, scriitori importanţi.

Biblioteca secolului XXI devine tot mai mult o instituţie care se supune legilor concurenţei şi trebuie să conştientizeze valoarea informaţiilor pe care le vehiculează prin intermediul cărţilor; în condiţiile în care cartea este mult prea costisitoare pentru a fi achiziţionată individual, biblioteca rămâne un loc unde poţi obţine servicii fără să plăteşti.

În aceste condiţii, bibliotecile municipale orăşeneşti, personalul din aceste biblioteci au o mare responsabilitate de a păstra şi îmbogăţi zestrea culturală, spirituală şi ştiinţifică păstrată în memoria cărţii.